Nou spot de “La Sénia, País del Moble”
20 juny

Nou spot de “La Sénia, País del Moble”

Aquest és el nou spot de “La Sénia, País del Moble”. En la nova campanya de #MoblesAProvadeVida, “La Sénia, País del Moble” pretén donar a conèixer els més de 20.000 metres d’exposició del moble que pots trobar a La Sénia, amb 10 botigues i més de 20 fàbriques, la gran qualitat que tenen estos mobles,  la tradició del treball artesanal de la fusta a la localitat, que es remunta a diverses dècades enrere o el patrimonio natural que té esta zona. La Sénia es caracteritza per apostar per la qualitat, una gran diferència respecte a altres zones comercials. Qui compra uns mobles a La Sénia vol que eixos mobles siguen duraders i que no es tinguen que canviar després de pocs anys. Per això, són #MoblesAProvaDeVida.

 


Este es el nuevo spot de “La Sénia, País del Mueble”. En la nueva campaña de #MueblesAPruebadeVida, “La Sénia, País del Mueble” pretende dar a conocer los más de 20.000 metros de exposición del mueble que puedes encontrar en La Sénia, con 10 tiendas y más de 20 fábricas, la gran calidad que tienen estos muebles, la tradición del trabajo artesanal de la madera a la localidad, que se remonta a varias décadas atrás o el patrimonio natural que tiene esta zona. La Sénia se caracteriza por apostar por la calidad, una gran diferencia respecto a otras zonas comerciales. Quién compra unos muebles en La Sénia quiere que esos muebles sean duraderos y que no se tengan que cambiar después de pocos años. Por ello, son #MueblesAPruebadeVida